Transport towarów niebezpiecznych

Zgodnie z przepisem 1.3 oraz 8.2.3 Europejskiej Umowy dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR) osoby zatrudnione przez Fresh Cargo, które wykonują przewozy drogowe towarów niebezpiecznych lub związane z tymi przewozami załadunki lub rozładunki, zostały przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób.

Partnerem doradczym w zakresie ADR jest firma ekoskolar.com.pl. Dzięki współpracy z Eko Skolar gwarantujemy, że wszelkie kwestie związane z obsługą ładunków niebezpiecznych zostaną wykonane we właściwy i profesjonalny sposób.

Szybki kontakt

Fresh Cargo

Jasna Rola 36b/7

61-607 Poznań

0048 538 101 776
info@freshcargo.pl
Wyślij zapytanie